08

Stoiska
promocyjne

Intensywność i różnorodność wydarzeń w kampusie oraz liczba jego użytkowników sprawia, że VIZJA PARK jest doskonałym miejscem na promocje i reklamę różnych produktów i usług. Na potrzeby akcji promocyjnych udostępniane są wybrane strefy kampusu, np. hol główny, hole centralne, foyer, sale z możliwością skorzystania z mobilnych recepcji. Ponadto istnieje możliwość zamieszczenia prezentacji na telewizorach zainstalowanych w budynku.

formularz kontaktowy